อนุทิน 52918 - แสงแห่งความดี...

การค้นหา...สิ่งดีดี

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใด ๆ ก็ตาม

ที่ค้นหาแล้ว...รู้สึกเหมือนเป็นพลังขับเคลื่อนให้ชีวิตก้าวย่างต่อไปอย่างมีความหมาย

แม้จะเป็นเพียงจุด..เล็ก ๆ

แต่ด้วยความเชื่อมั่น...และศรัทธาี

ก็เป็นความสว่าง...ที่มองเห็นได้เสมอ แม้นจะอยู่ในมุมอับแสง

ขอบคุณ...สังคม แบบนี้ ที่สร้างให้ผู้คนรู้จัก...มิตรภาพ

เขียน 27 Nov 2009 @ 11:00 ()


ความเห็น (0)