อนุทิน #52774

 สุขที่สุด  ทุกข์ที่สุด เป็นอย่างนี้
มีทั้งช่วงเวลาดีและเลวร้าย
ผิดหวัง  สมหวัง สลับเปลี่ยนหมุนเวียนไป
แต่ทั้งหมดจะมาประมวลผลรวมกัน
ผลักดันให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)