อนุทิน 52759 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


         อบรมนักเรียนชั้น ม. ๖  ช่วงโฮมรูม พยายามสอนให้เด็กเข้าใจถึงบุญกิริยาวัตถุ 
๑๐  ประการ   บ่อยครั้งก็หานิทานดี ๆ  สอดแทรกจรรยาโดยที่เด็กไม่ทันรู้ตัว

        ช่างปั้นหม้ออย่างเรา...มีโอกาสตกแต่งหม้อแต่ละใบเมื่อดินแข็งเกินปั้นเสียแล้ว....
ทำได้เท่าทีจะทำนะ....แม้ทำได้ยากก็ควรยินดีที่ได้ทำ

เขียน 25 Nov 2009 @ 20:53 ()


ความเห็น (0)