อนุทิน 52758 - small man

small man

  เมื่อวานประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนอำเภอบ่อไร่  จะเข้าไปวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประชุมครั้งนี้ไม่ประสบผลสำเร็จครับ เพราะผมเข้าไปแบบฉาบฉวย ไม่ได้มีการทำงานหรือประสานงานใดๆร่วมกันมาก่อน  จู่ๆก็บอกว่าจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ที่สำคัญงบประมาณก็ไม่มีไปให้เขา บุคลากรก็ไม่มี  งานนี้  เป็นความผิดพลาดของผมเต็มๆ ที่เข้าไปจับเสือมือเปล่า ต่อไป จะต้องวางแผนการทำงานให้รอบคอบและรัดกุมกว่านี้ครับ  ต้องคิดเชิงระบบ Systems thinkings  นั่นคือ ต้องมองหมากทุกตัวบนกระดาน ก่อนที่จะขยับเดิน(มององค์ประกอบ หรือ ระบบย่อยทุกๆระบบที่เกี่ยวข้อง)

    

เขียน 25 Nov 2009 @ 20:51 ()


ความเห็น (0)