อนุทิน 52749 - จ๊ะอู๋

จ๊ะอู๋
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ได้เรียน SPBB : Strategic Performance Based Budgeting  ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  และ PART : Performance Assessment Rating Tool เครื่องมือวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ  กับอ.พิชัย เพ็ชรยิ้ม  ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ 5 สำนักงบประมาณ

ตอนเรียนก็เหมือนจะเข้าใจ แต่ทำไมฝึกปฏิบัติแล้วงงทุกที

เขียน 25 Nov 2009 @ 17:44 ()


ความเห็น (0)