อนุทิน 52749 - จ๊ะอู๋

  ติดต่อ

วันนี้ได้เรียน SPBB : Strategic Performance Based Budgeting  ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  และ PART : Performance Assessment Rating Tool เครื่องมือวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ  กับอ.พิชัย เพ็ชรยิ้ม  ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ 5 สำนักงบประมาณ

ตอนเรียนก็เหมือนจะเข้าใจ แต่ทำไมฝึกปฏิบัติแล้วงงทุกที

  เขียน:  

ความเห็น (0)