อนุทิน 52724 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

วันนี้

  • ออกแบบกระบวนการให้กับ ทางสถาบันอาศรมศิลป์ และ สกอ. เพื่อจัดวงเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันที่ ท่าน Dasho Karma ura เดินทางมาเมืองไทย : GNH in Education
  • ออกแบบกระบวนการให้กับ พอช. ในประเด็นการอบรมนักจัดการความรู้โดยชุมชนนักปฏิบัติ : KM& CoPs

การออกแบบกระบวนการให้ทั้งสองหน่วยงาน มีข้อขัดใจตัวเองเล็กๆที่เหมือนทำ(เขียน)กระบวนการไม่สุดทาง เพราะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง ดังนั้นจึงต้องส่งไปก่อนเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้วิพากษ์และเติมความสมบูรณ์ให้มากที่สุด

รู้สึกเหนื่อยๆและกังวล อยากกลับไปไถนาอยู่ที่บ้าน (แต่ก็คงไถไม่เป็น)

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)