อนุทิน 52720 - สิงขรศิลา

มนต์บางแสน

หัวใจเราฝาก เคียงไว้อยู่ คู่บางแสน

จิตตราตรึงถึงถิ่นพิมาน อันตระการเรืองรอง

ฝังใจมั่นอยู่ มิรู้หน่าย คลายเคลือนหาย

ยามพระพรายพริ้วแผ่วกรายกราว ใบมะพร้าวล้อลม

 ชวนพิศยามเฟื่องฟ้าบาน ชงโคงามยามลมพริ้วผ่าน

ถิ่นใดปาน พิมานเทพไท้ เทียบทันได้ ฤา...

เขียน 25 Nov 2009 @ 14:06 ()


ความเห็น (0)