อนุทิน 52720 - สิงขรศิลา

  ติดต่อ

มนต์บางแสน

หัวใจเราฝาก เคียงไว้อยู่ คู่บางแสน

จิตตราตรึงถึงถิ่นพิมาน อันตระการเรืองรอง

ฝังใจมั่นอยู่ มิรู้หน่าย คลายเคลือนหาย

ยามพระพรายพริ้วแผ่วกรายกราว ใบมะพร้าวล้อลม

 ชวนพิศยามเฟื่องฟ้าบาน ชงโคงามยามลมพริ้วผ่าน

ถิ่นใดปาน พิมานเทพไท้ เทียบทันได้ ฤา...

  เขียน:  

ความเห็น (0)