อนุทิน 52713 - เมียวดี

อาศิรวาทห้าธันวามหาราช

ก้มศิระ คารวะพระเหนือเกล้า    ชนหมู่เหล่าเฝ้าสนองผู้ครองราชย์

บรรณศิลป์ พระเป็นครูผู้เปรื่องปราด    มหาราช ห้าธันวาพระบารมี

ก้มศิระ คารวะมหาราช            ขอพระบาท นิราศทุกข์ เป็นสุขศรี

ชนมายุยิ่งยืนนาน กาลทวี        ปวงข้าฯนี้ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ.

     ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้าเมียวดี

ประพันธ์ในนามคณะครูนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน เชียงใหม่

เขียน 25 Nov 2009 @ 13:06 ()


ความเห็น (0)