อนุทิน 52705 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • วันนี้วันพระตั้งสัจจะรักษาศีล ๘ เป็นอย่างดี
    ตื่นเช้าสวดมนต์ภาวนา  อุทิศส่วนกุศลให้ผู้มีพระคุณตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลาย
  • ยี่สิบวันที่ปฏิวัติตนเอง  ปฏิบัติภาวนาวันละ ๑ ชั่วโมง  เห็นความเปลี่ยนแปลง
    ทางด้านจิตใจอย่างเด่นชัด  สัมผัสถึงจิตที่ผ่องใส  เบิกบานไม่เศร้าหมอง
  • "สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบเป็นไม่มี"
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)