อนุทิน 52705 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • วันนี้วันพระตั้งสัจจะรักษาศีล ๘ เป็นอย่างดี
    ตื่นเช้าสวดมนต์ภาวนา  อุทิศส่วนกุศลให้ผู้มีพระคุณตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลาย
  • ยี่สิบวันที่ปฏิวัติตนเอง  ปฏิบัติภาวนาวันละ ๑ ชั่วโมง  เห็นความเปลี่ยนแปลง
    ทางด้านจิตใจอย่างเด่นชัด  สัมผัสถึงจิตที่ผ่องใส  เบิกบานไม่เศร้าหมอง
  • "สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบเป็นไม่มี"
เขียน 25 Nov 2009 @ 12:25 () แก้ไข 25 Nov 2009 @ 20:37, ()


ความเห็น (0)