อนุทิน #52688

  ติดต่อ

ทุกข์เกิดจากใจ ใจนั่นแหละล้างทุกข์
ในเมื่อโคลนเกิดจา
กน้ำ เรายังต้องเอาน้ำมาล้างโ
คลน แล้วทุกข์ที่เกิดจา
กใจ ทำไมเราถึงจะไม่เอาใจไปล้า
งทุกข์ ทุกข์เพราะใจเป็นผู้ส
ร้าง ก็จงแก้ไขและจัดการปัญหา ด้วยจของเราเอง

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)