อนุทิน 52681 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

...สมัยที่พระราชา ข้าราชการ พราหมณ์ คฤหบดี

ชาวนิคม และชาวชนบทตั้งอยู่ในธรรม พระอาทิตย์

พระจันทร์หมุนเวียนสม่ำเสมอ ลม ฟ้า อากาศ ฤดู

หมุนเวียนสม่ำเสมอ ข้าวกล้าสุกเสมอกัน ผู้บริโภค

ข้าวกล้าที่สุกเสมอกัน ย่อมมีอายุยืน มีผิวพรรณดี

มีความเจ็บป่วยน้อย..

 ธรรมิกสูตร จากพระไตรปิฎก เล่ม ๒๑ ข้อ ๗๐

เขียน 25 Nov 2009 @ 06:34 () แก้ไข 25 Nov 2009 @ 06:35, ()


ความเห็น (0)