อนุทิน #52681

 

...สมัยที่พระราชา ข้าราชการ พราหมณ์ คฤหบดี

ชาวนิคม และชาวชนบทตั้งอยู่ในธรรม พระอาทิตย์

พระจันทร์หมุนเวียนสม่ำเสมอ ลม ฟ้า อากาศ ฤดู

หมุนเวียนสม่ำเสมอ ข้าวกล้าสุกเสมอกัน ผู้บริโภค

ข้าวกล้าที่สุกเสมอกัน ย่อมมีอายุยืน มีผิวพรรณดี

มีความเจ็บป่วยน้อย..

 ธรรมิกสูตร จากพระไตรปิฎก เล่ม ๒๑ ข้อ ๗๐

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)