อนุทิน 52623 - สิงขรศิลา

...อ้าอรุณ แอร่มระเรื่อ รุจี...

ประดุจ มโนภิรมย์ระตี ณ แรกรัก
แสงอะรุณ วิโรจน์นะภา ประจักษ์
แฉล้มเฉลา และโสภินัก นะฉันใด
หญิงและชาย ณ ยามระตีอุทัย
สว่าง ณ กลางกมลละไม ก็ฉันนั้น
แสงอุษา สะกาวพะพราว ณ สวรรค์
ก็เหมือน ระตีวิสุทธิอัน สว่างจิต

                                จาก....มัทนะพาธา

เขียน 24 Nov 2009 @ 16:50 ()


ความเห็น (0)