อนุทิน 52599 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ของ สพท.เชียงใหม่ เขต ๑ ที่มีมากถึงสองร้อยกว่ากิจกรรม

ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร สพท.เชียงใหม่ เขต ๑

รับผิดชอบกิจกรรมภาษาไทย ทั้ง ๔ ระดับ คือ ช่วงชั้น ๑-๔ รวม ๑๘ รายการ

เวทีสำหรับ "ละอ่อนเจียงใหม่ เขต ๑"

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)