อนุทิน 52599 - ศน.อ้วน

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ของ สพท.เชียงใหม่ เขต ๑ ที่มีมากถึงสองร้อยกว่ากิจกรรม

ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร สพท.เชียงใหม่ เขต ๑

รับผิดชอบกิจกรรมภาษาไทย ทั้ง ๔ ระดับ คือ ช่วงชั้น ๑-๔ รวม ๑๘ รายการ

เวทีสำหรับ "ละอ่อนเจียงใหม่ เขต ๑"

เขียน 24 Nov 2009 @ 12:21 () แก้ไข 28 Nov 2009 @ 06:24, ()


ความเห็น (0)