อนุทิน #52599

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ของ สพท.เชียงใหม่ เขต ๑ ที่มีมากถึงสองร้อยกว่ากิจกรรม

ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร สพท.เชียงใหม่ เขต ๑

รับผิดชอบกิจกรรมภาษาไทย ทั้ง ๔ ระดับ คือ ช่วงชั้น ๑-๔ รวม ๑๘ รายการ

เวทีสำหรับ "ละอ่อนเจียงใหม่ เขต ๑"

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)