อนุทิน #52597

๑๓ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ร่วมกิจกรรมโรงเรียนเพื่อนเด็ก (Child Friendly School) ของเขตพื้นที่

ที่ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ  อ.เมืองเชียงใหม่

ได้เห็นเด็กและชุมชนแสดงความรู้สึก-แสดงความต้องการแล้วก็ชื่นใจ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)