อนุทิน 52587 - บุณยกร

บุณยกร

พฤษภกาสร          อีกกุญชรอันปลดปลง

โททนต์เสน่งคง     สำคัญหมายในกายมี

นรชาติวางวาย       มลายสิ้นทั้งอินทรีย์

สถิตทั่วแต่ชั่วดี      ประดับไว้ในโลกา


ขอไว้อาลัย คุณสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 25

ของประเทศไทย ถึงแก่อสัญกรรม ด้วยวัย 74 ปี

เขียน 24 Nov 2009 @ 10:22 () แก้ไข 24 Nov 2009 @ 11:33, ()


ความเห็น (0)