อนุทิน 52531 - บุษยมาศ

               วันนี้เซ็นต์ผ่านงานให้กับน้อง ๆ ในกอง เพื่อเสนองานให้อธิการบดีลงนาม มีหลากหลายเรื่อง เช่น คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ฯ ฯลฯ การขอรับรองเงินเดือน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เสนองานที่งานธุรการจัดทำเสนอเพื่อรายงานอธิการบดีลงนาม การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมเอกสารให้กับ กพร. เพื่อได้ดำเนินการตรวจสอบ ฯลฯ

เขียน 23 Nov 2009 @ 20:40 ()


ความเห็น (0)