อนุทิน #52530

วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2552 ร่วมประชุม/เป็นวิทยากรการประเมินแบบเสริมพลังของคณะติดตามประเมินผลงาน/โครงการ พอช.ประจวบคีรีขันธ์  ผลการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

เขียน:

ความเห็น (0)