อนุทิน 5253 - มาลาวชิโร

หากต้องการเข้าใจธรรมะด้วยวิธีการของเหตุผล ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสนทนากับพระมหาบุญมี มาลาวชิโร ได้ตลอดเวลา

เขียน 14 May 2008 @ 10:35 ()


ความเห็น (0)