อนุทิน #5253

หากต้องการเข้าใจธรรมะด้วยวิธีการของเหตุผล ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสนทนากับพระมหาบุญมี มาลาวชิโร ได้ตลอดเวลา

เขียน:

ความเห็น (0)