อนุทิน 52527 - เพื่อนร่วมทาง

  • วันนี้มีกิจกรรมหลายเรื่อง
  • ทั้งวันเตรียม ลปรร. กับ สบช. เรื่อง การใช้ KM ในหน่วยงาน
  • คั่นช่วงเช้าด้วย คุยกับเซ็นทรัล เรื่อง Project ส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับพนักงาน Back Office
  • บ่ายประชุมฝ่ายฯ เรื่องประหยัดพลังงาน งบประมาณ และ ตัวชี้วัดการทำงาน กำลังคืบคลานเข้ามาวัดความสามารถบุคลากร
  • + กิจกรรมคั่นรายการต่างๆ ที่ส่งผลว่า งบประมาณให้การทำงานเริ่มแปรปรวน
เขียน 23 Nov 2009 @ 19:54 ()


ความเห็น (0)