อนุทิน 52515 - น้ำแข็ง

น้ำแข็ง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ตอนเช้าได้ นัดพบกับทีมพี่อ๊อด และ ทีม SMART ตัวแม่ (ทบ)

พูดคุยถึงการทำกิจกรรมที่ผ่านมา สรุปประเด็นได้ประมาณนี้

  • เกมส์มีผลในการละลายพฤติกรรมและให้เกิดการผ่อนคลาย
  • เกมส์ที่นำมาทีการเสนอว่าอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ ฝศป. ที่มองว่าน่าจะเป็นเกมส์ที่สร้างสรรค์ แต่ในที่พูดคุยกันก็มองว่าเกมส์มันอยู่ที่มุมมองและทัศนคติ บางครั้งมันก็สะท้อนความคิดและทำให้วัฒนธรรมกลุ่มที่มองต่างๆมุมผ่านเกมส์
  • ผู้นำมีผลกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเป็นจุดสำคัญและเสริมแรงอย่างมากกับกลุ่มต่างๆ ซึ่งเห้นควรที่จะนำเป็นจุดเสนอต่อ ฝ่ายอื่นๆต่อไป
  • การสื่อสารให้องค์กรรับทราบร่วมกันในการดำเนินการและเชื่อมโยงให้เป็นแนวร่วม
  • เราเสนอว่ากิจกรรมต่างๆของแต่ละฝ่ายไม่ควรให้เห็นออกมาในรูปของการแข่งขันแต่ควรเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการทำงานที่ยั่งยืนในอนาคต
  • สรุปคือเราเริ่มเห็นแนวทางที่จะช่วยกันพัฒนาองค์กรแล้ว

 

เขียน 23 Nov 2009 @ 17:48 () แก้ไข 23 Nov 2009 @ 17:50, ()


ความเห็น (0)