อนุทิน 52483 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๖๘๔ |

ทางทีมงานได้แก้ปัญหา กรณี "ความคิดเห็นของฉันในบันทึกของสมาชิก" ไม่อัพเดท หรือ เลื่อนขึ้นมาสู่บันทึกแรก แล้วหรือครับ ?

"ความคิดเห็นของฉันในบันทึกของสมาชิก" (ท่านอื่น) ... ไม่ชวนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช่หรือไม่ ?

เพราะตะกี้ทดลองใช้บริการดู แล้วเห็นว่า มันเปลี๋ยนไป๊ ;)

เขียน 23 Nov 2009 @ 12:31 ()


ความเห็น (0)