อนุทิน #52469

น้ำท่วม 6-7 พ.ย. 2552

หมู่บ้านต้นส้าน ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

น้ำท่วม 21 - 23 พ.ย. 2552

หมู่บ้านต้นส้าน ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

 

เขียน:

ความเห็น (0)