อนุทิน 52428 - วราภรณ์

วราภรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • วันนี้ไปประชุม "เวทีเสวนาหนุนเสริมงานเขียนบทสรุปงานวิจัยสำหรับครูที่ปรึกษา
  โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง  (๗ จังหวัด) "  ที่สถาบันวิจัยภาษา  และวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ได้แนวคิดมุมมองในเรื่องประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน จาก ผศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
  มีมุมลับ ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน  ประวัติศาสตร์มีเรื่องราวสนุก ๆ หลายอย่างไม่ใช่อยู่ที่
  ตัวเลข พ.ศ. เหมือนกับที่เราเคยเรียน....
 • ทำอย่างไรที่จะชะลอความเปลี่ยนแปลงในโลกไร้พรมแดนที่น่ากลัว  ให้ช้าลง....
  วัฒนธรรมท้องถิ่น... รากเหง้าที่หยั่งรากเข้าสู่จิตนิยม  บางทีอาจช่วยหยุดยั้งโลก
  ทุนนิยมให้เจริญช้าลงได้  หากทุกฝ่ายช่วยกัน...ความรักความอบอุ่นในครอบครัว
  คงคืนกลับมา....
เขียน 22 Nov 2009 @ 19:59 ()


ความเห็น (0)