อนุทิน 52373 - ภญ.ดร. อารยา ศรีไพโรจน์

ได้รับโอกาสไปดูงาน Palliative care ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ - วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้ฟังอาจารย์สกล สิงหะ และดูภาพงานและฟังเสียงอาจารย์กานดาวศรี อาจารย์ทั้งสองดูหน้าตาอิ่มเอิบด้วยบุญมากๆค่ะ กราบขอบพระคุณที่นำเสนอสิ่งดีๆที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้รับบริการ

เขียน 22 Nov 2009 @ 11:25 ()


ความเห็น (0)