อนุทิน 52366 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

กำลังวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย AMOS กลับไปคิดเรื่องการประเมินสูง-การประเมินต่ำ...เฉยเลย

  • ประเมินสูง-สูงกว่าความเป็นจริง
  • ประเมินต่ำ-ต่ำกว่าความเป็นจริง

การประเมินคือการนำข้อมูลที่เป็นจริง หรือสเกลที่มีอยู่มีมากหรือน้อยมาใช้เพื่อพิจารณาตัดสินใจอะไรซักอย่าง ในการรุก รับ หรือถอย เมื่อไรดี ที่ไหน อย่างไร ถึงจะเหมาะสม ประเมินผิดก็ตัดสินใจผิด สเกลที่ใช้คือ "ปริมาณ" ซึ่งเป็นตัวบ่งบอก "คุณภาพ" ในตัวของมันเอง ตามทฤษฎี ถ้ามีข้อมูลมาก (ตามหลักสถิติ) โอกาสผิดพลาดก็น้อย

แต่มีปัจจัยอีกตัวที่มองข้ามไม่ได้ อัตตา เย่อหยิ่ง โดยธรรมชาติคนมักจะมีแนวโน้มนำมาใช้ประกอบการประเมิน ประหนึ่งว่าเคยทำมาแล้ว ได้ผลมาแล้ว ตรงนี้แหละที่น่ากลัว

ป.ล. สเกลที่เป็นวัตถุหรือปัญญา อาจมีผลต่างกันก็เป็นไปได้

เขียน 22 Nov 2009 @ 09:59 () แก้ไข 22 Nov 2009 @ 10:14, ()


ความเห็น (0)