อนุทิน 52366 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

  ติดต่อ

กำลังวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย AMOS กลับไปคิดเรื่องการประเมินสูง-การประเมินต่ำ...เฉยเลย

  • ประเมินสูง-สูงกว่าความเป็นจริง
  • ประเมินต่ำ-ต่ำกว่าความเป็นจริง

การประเมินคือการนำข้อมูลที่เป็นจริง หรือสเกลที่มีอยู่มีมากหรือน้อยมาใช้เพื่อพิจารณาตัดสินใจอะไรซักอย่าง ในการรุก รับ หรือถอย เมื่อไรดี ที่ไหน อย่างไร ถึงจะเหมาะสม ประเมินผิดก็ตัดสินใจผิด สเกลที่ใช้คือ "ปริมาณ" ซึ่งเป็นตัวบ่งบอก "คุณภาพ" ในตัวของมันเอง ตามทฤษฎี ถ้ามีข้อมูลมาก (ตามหลักสถิติ) โอกาสผิดพลาดก็น้อย

แต่มีปัจจัยอีกตัวที่มองข้ามไม่ได้ อัตตา เย่อหยิ่ง โดยธรรมชาติคนมักจะมีแนวโน้มนำมาใช้ประกอบการประเมิน ประหนึ่งว่าเคยทำมาแล้ว ได้ผลมาแล้ว ตรงนี้แหละที่น่ากลัว

ป.ล. สเกลที่เป็นวัตถุหรือปัญญา อาจมีผลต่างกันก็เป็นไปได้

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)