อนุทิน 52362 - สีตะวัน

สีตะวัน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สู่จินตนาการสุขภาพใหม่ ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์...เป็นแนวคิดที่ทำให้เกิดการบริการสุขภาพแนวใหม่ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) โดยมีการวางแผนให้พยาบาลมาทำหน้าที่ให้บริการสุขภาพชุมชน ตั้งแต่ปี 2545 ในขณะนั้นยังไม่มีตำแหน่งพยาบาลในสถานีอนามัย

การบริหารบุคลากรของหน่วยให้บริการหลัก หรือโรงพยาบาลแม่ข่าย (CUP) จึงต้องจัดสรรพยาบาลที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลออกไปให้บริการในสถานีอนามัย แบบไม่ประจำการ (Part time)

ช่วงหนึ่งของการพัฒนาแนวคิดนี้ ได้มีโอกาสออกไปช่วยทำงานในสถานีอนามัยเครือข่ายสัปดาห์ละ 1 วัน ทำไปเรียนรู้ไป แบบสะเปะสะปะ เพิ่มเติมเสริมแต่งในสิ่งที่ขาดให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานของสถานีอนามัย ที่มีบุคลากรจำกัด

แล้ววันหนึ่ง คู่มือการเรียนรู้ ที่ทำให้การทำงานสุขภาพชุมชนง่ายขึ้น ก็ออกมาเป็นกรอบให้เราเดินตามอย่างเป็นเส้นตรง แบบทำไปเรียนรู้ไป เหมือนเดิม ..

ถึงวันนี้...ขอทบทวนคู่มือเล่มนี้ใหม่อีกรอบว่ามีอะไรบ้าง???

วิถีชุมชน โดย อาจารย์หมอโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์และคณะ  

เขียน 22 Nov 2009 @ 09:13 ()


ความเห็น (0)