อนุทิน 52351 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน...๖๗๓ |

พระพุทธองค์ ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของการพูดความจริงว่า ...

คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์จะไม่ตรัส

คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์จะไม่ตรัส

คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ แต่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์ก็เลือกเวลาที่จะตรัส

คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงแม้จะเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์จะไม่ตรัส

คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงแม้จะเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์จะไม่ตรัส

คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์ก็เลือกเวลาที่จะตรัส

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)