อนุทิน 52340 - อ้อยเล็ก

       

  บทขอพรพระ

วันดีศรีวัน  สุริยันจันทราเบิกฟ้า

บัดนี้ข้าฯ คุกเข่าหน้าพระ

สามหมอบเก้ากราบ  ทวยเทพเทวา

ขอพรเมตตา  ให้ทุกอย่างราบรื่น ..สมดังปรารถนาทุกประการ

เขียน 21 Nov 2009 @ 23:12 ()


ความเห็น (0)