อนุทิน #52340

  ติดต่อ

       

  บทขอพรพระ

วันดีศรีวัน  สุริยันจันทราเบิกฟ้า

บัดนี้ข้าฯ คุกเข่าหน้าพระ

สามหมอบเก้ากราบ  ทวยเทพเทวา

ขอพรเมตตา  ให้ทุกอย่างราบรื่น ..สมดังปรารถนาทุกประการ

  เขียน:  

ความเห็น (0)