อนุทิน 52335 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@52325 มานั่งนึกดูว่า คุณธรรมพื้นฐานที่ทุกคนควรจะมี คืออะไรบ้าง...
ความซื่อสัตย์ การพูดแต่ความจริง ความกล้าหาญ ความเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อ
ความมีใจกรุณา ความสมัครสมานสามัคคี การรักสันติ
การมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ทั่วไป ความใจบุญสุนทาน
การมีจิตเมตตาพร้อมที่จะเข้าใจผู้อื่นเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ความรับผิดชอบ ความอดทน ความอดกลั้น ความขยัน ความเสียสละ ความเป็นคนน่าเชื่อถือ ความกตัญญูรู้คุณ ความวิริยะอุตสาหะ  ความเป็นคนมีใจยุติธรรม ความอ่อนถ่อมตน ฯลฯ
ที่แน่ๆคือ คือความซื่อสัตย์ และการพูดความจริงจะเป็นพื้นฐานมากที่สุด

เขียน 21 Nov 2009 @ 22:41 () แก้ไข 21 Nov 2009 @ 22:42, ()


ความเห็น (0)