อนุทิน 52311 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

               วันนี้ นั่งพิมพ์ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง การแต่งตั้งข้าราชการ ในบัญชีถือจ่าย จ.18 เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และรองรับการเข้าสู่แท่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

  เขียน:  

ความเห็น (0)