อนุทิน 52306 - สีตะวัน

สีตะวัน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ มาประชุมอสม. ติวความรู้ เพื่อเตรียมรับการประเมินจากกระทรวง ฯ ในวันที่ 24 นี้ ดูตามหนังสือส่งแล้ว เป็นการเก็บข้อมูลจังหวัดละ 1 สอ. มีหนองคาย อุดร หนองบัวลำภู เลย และสกลนคร ก็หนาว ๆ เหมือนกันนะหากเป็นตัวแทนของจังหวัดด้วย แต่ช่างเถอะคงประมวลผลเป็นภาพรวม...อิ อิ

การประชุมทำแบบง่าย ๆ พูดคุยแลกเปลี่ยน ในกิจกรรมที่ปฏิบัติก้นอยู่เสมอ ๆ ตามวิถีชีวิตในชุมชนของเรา เช่น การพูดคุยทักทายสอบถามทุกข์สุข และเสริมความรู้ การดูแลผู้สูงอายุ ช่วยเหลือผู้พิการ ดูแลแม่มาน(หญิงตั้งครรภ์) แม่ลูกอ่อน (หญิงหลังคลอดที่มีลูกแรกเกิดถึง 1 ปี) ทำลายลูกน้ำยุงลาย พี่เลี้ยงผู้ป่วยวัณโรคกินยา

ทบทวนแนวคิดการดำเนินงาน รพ.สต. ซึ่งมีภารกิจหลักคือ

  • ทำให้ประชาชนแข็งแรง ไม่ป่วย
  • เจ็บป่วยเล็กน้อยมีการดูแลใกล้บ้านที่สะดวก
  • ป่วยมากเกินขีดความสามารถจะได้รับการส่งต่ออย่างรับผิดชอบ และเอื้ออาทร
  • ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการเยี่ยมเยียนด้วยความห่วงใย

ย่อ ๆ แค่นี้ก่อนค่ะ..^_^

เขียน 21 Nov 2009 @ 17:39 () แก้ไข 21 Nov 2009 @ 21:55, ()


ความเห็น (0)