อนุทิน 5229 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เช้าวันใหม่ ทราบข่าวดีว่า...

Proposal ประเด็น Public Policy ที่นำเสนอไปทาง สช.ตอนนี้เห็นชอบ และเตรียมอนุมัติแล้ว ในวงเงินที่สูงตามที่คาดหวังไว้ ในเนื้อหากิจกรรม

เนื้อหาของงานจริงๆ เน้นไปที่กระบวนการได้มาของ Public Policy ของ อบต. และภาคีในพื้นที่ เราใช้ KM มาจับ...นำเสนอเป็น Best Practice

ส่วนขอบเขตของพื้นที่ ก็กระจายไปทั่วประเทศ... งานนี้ต้องเดินทางทั้งปี คาดว่างานน่าจะเสร็จปลายปี

เพื่อให้เวลาเพื่อผมต้องเตรียมทำการใหญ่อีกในปีต่อไป ในการออกแบบชีวิต

โชคดีหลายๆต่อที่มีโอกาสได้ร่วมทำงานกับผู้หญิงเก่ง ผมจะได้เรียนรู้อีกเยอะเลย..

เขียน 14 May 2008 @ 08:11 ()


ความเห็น (0)