อนุทิน #52262

  ติดต่อ

เวลา 08.30-12.00 น. พรุ่งนี้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปัจฉิม นิสิตเงินกู้ยืม กยศ.มมส  เพื่อให้นิสิตกู้ยืมที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ ได้รู้ถึง วิธีการ แนวทางในการชำระเงินคืนกองทุน    ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดโดยงานทุน กยศ.มมส

  เขียน:  

ความเห็น (0)