อนุทิน 5224 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

วันนี้...ต้องนั่งวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมสังเคราะห์ข้อมูลที่สัมภาษณ์ได้มนกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ เพื่อเตรียมเป็นเอกสารประกอบการประชุมที่ปรึกษา งาน Conflict Analysis and Managment in Southern Thailand

ในความคิดผมมองว่าข้อมูลที่ได้ ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก ด้วยว่าเงื่อนของปัจจัยสาเหตุหลักๆที่ทุกคนทราบ ที่จะได้ต่างก็คือ ชุดความรู้ประสบการณ์เดิมของอาจารย์ทั้งหลาย ที่เราสัมผัสได้ทั้งอารมณ์ความรู้สึก ผ่านการสนทนา...

สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการได้พบเจอผู้คนหลากหน้าที่ สถานะ ผมเห็น

  • วิธีคิด + -
  • ความเชื่อ + -
  • กรอบบางอย่าง...+ -
  • การควบคุมอารมณ์ + -
  • นิสัย พฤติกรรม + -
  • รูปแบบการนำเสนอของมนุษย์ + -
  • Ego -
  • ความหลง.. -
  • ความยึดติด -

การสังเคราะห์ อาจต้องระวังให้มาก กับการใส่ความคิดเห็นของ ผม (ตัวเอง) ลงไป

ประเด็นนี้ Sensitive มากๆด้วย

 

 

เขียน 14 May 2008 @ 07:44 () แก้ไข 14 May 2008 @ 07:48, ()


ความเห็น (0)