อนุทิน 52239 - ณัฐพัชร์

@52203 อาจารย์ค่ะ เป็นการเตือนทางอ้อมใช่ไหมค่ะว่าให้รีบจัดการกับเอกสาร การขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน หน่ะค่ะ แล้วจะรีบจัดการโดยเร็วค่ะ

เขียน 20 Nov 2009 @ 20:39 () แก้ไข 20 Nov 2009 @ 20:43, ()


ความเห็น (0)