อนุทิน 52220 - บุษยมาศ

               วันนี้ภาคเช้าได้เข้าประชุมร่วมกับฝ่ายแผนและงบประมาณเกี่ยวกับการจัดทำระบบ PIS ซึ่งผู้เขียนคิดอยู่เหมือนกันว่า คงถึงเวลาแล้วที่มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาเรื่องระบบสารสนเทศ ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลลงในระบบอย่างจริงจังเสียที สำหรับเรื่องนี้กองบริหารงานบุคคลก็มีส่วนร่วมในการกรอกระบบข้อมูลลงในระบบ โดยผู้เขียนก็ต้องนำเรื่องแจ้งให้กับน้อง ๆ ในกองทราบและจัดทำต่อไป

              ภาคบ่ายเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำแหน่งเทคนิค 1 ราย ตำแหน่งไฟฟ้า จำนวน 3 ราย

เขียน 20 Nov 2009 @ 17:29 ()


ความเห็น (0)