อนุทิน #52205

18พย.2552

ได้นำนวตกรรมการแก้ปัญหาสายลอยของAiming Dai ใช้เป็นครั้งที่2 ในผู้ป่วยอีก 1ราย วันนี้ยากกว่าที่คิดพวกเราใช้เวลาในการทำหัตถการนานถึง3 ชั่วโมงและปรับเปลี่ยนวิธีการแต่ไม่สำเร็จ

เขียน:

ความเห็น (0)