อนุทิน 52205 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

18พย.2552

ได้นำนวตกรรมการแก้ปัญหาสายลอยของAiming Dai ใช้เป็นครั้งที่2 ในผู้ป่วยอีก 1ราย วันนี้ยากกว่าที่คิดพวกเราใช้เวลาในการทำหัตถการนานถึง3 ชั่วโมงและปรับเปลี่ยนวิธีการแต่ไม่สำเร็จ

เขียน 20 Nov 2009 @ 15:18 ()


ความเห็น (0)