อนุทิน 52200 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

วันนี้ 20-11-2552เตรียมตัวเดินทางไปประชุม โครงการเครือข่าย PDเข้มแข็งที่โรงแรมสยามซิตี้ กทม. ระหว่างวันที่21-22-11-2552 ไปกับน้องจรรยา เขาเชิญพยาบาล CAPD นักเรียนที่เคยอบรมCAPD จากจุฬารุ่น1,2 

วัตถุประสงค์

 1.เพื่อให้เกิดเครือข่ายพยาบาลCAPD ทั่วประเทศ พัฒนาการบริการ การวิจัย รองรับการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม CAPD ในภูมิภาคเอเชียในปี พศ. 2554 (the 5th Asian Chapter-International Society for Peritoneal Dialysis : ACM-ISPD )

2.ลปรร และสร้างเครือข่ายของพยาบาลCAPDทั้งประเทศ

3.ให้การล้างไตทางช่องท้องในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีประสิทธิภาพ คุณภาพและผลลัพธ์ที่ดี มีการพัฒนาและประหยัดงบประมาณของประเทศ

4.พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างพยาบาลCAPDทั้งประเทศ

งานนี้สมาคมโรคไตฯเป็นเจ้าภาพจัดงาน

เขียน 20 Nov 2009 @ 14:58 ()


ความเห็น (0)