อนุทิน 522 - wwibul

  ติดต่อ

อ่านพบใน cochrane review ว่า อาการ AMD (age-related macular degeneration) (รหัส ICD10 คือ H53.5; ทำให้การมองเห็นมี "ราหู" คือเห็นเป็นดวงกลมดำลอยบังตาอยู่) ว่า ตอนนี้ เพิ่งมีงานวิจัยสนับสนุนว่า ผู้ทานอาหารที่มี antioxidant vitamin สูง (carotenoids, vitamins C, vitamins E) หรือบางธาตุ (selenium, zinc) จะพบความชุกต่ำกว่ากลุ่มอื่น

โรคนี้ มักเกิดในกลุ่มสูงวัย โดยเฉพาะเมื่อพักผ่อนไม่พอ ทานอาหารไขมันสูง...

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)