• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

อนุทิน #52195

 • ที่มาของหินยาน
 • มาจากทางฝ่ายใต้ที่นับถือกันใน
 • ศรีลังกา พม่า ลาว ไทย กัมพูชา
 • ศาสนาพุทธ สอนให้เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ด้วยความเพียรของตน
 • หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้ว
 • มีการสังคายานาครั้งแรก โดยให้ยึกหลักแบบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 • พอสังคายนาครั้งที่2 ให้มีธรรมวินัยมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและสถานการณ์ จึงทำให้แตกออกมาเป็นนิกายมหายาน
 •  ซึ่งทางเหนือจะนับถือ เช่น จีน ญี่ป่น เกาหลี มองโกเลีย
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)