อนุทิน 52195 - berger0123

berger0123
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ที่มาของหินยาน
  • มาจากทางฝ่ายใต้ที่นับถือกันใน
  • ศรีลังกา พม่า ลาว ไทย กัมพูชา
  • ศาสนาพุทธ สอนให้เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ด้วยความเพียรของตน
  • หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้ว
  • มีการสังคายานาครั้งแรก โดยให้ยึกหลักแบบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  • พอสังคายนาครั้งที่2 ให้มีธรรมวินัยมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและสถานการณ์ จึงทำให้แตกออกมาเป็นนิกายมหายาน
  •  ซึ่งทางเหนือจะนับถือ เช่น จีน ญี่ป่น เกาหลี มองโกเลีย
เขียน 20 Nov 2009 @ 14:31 () แก้ไข 22 Dec 2009 @ 15:29, ()


ความเห็น (0)