อนุทิน 52187 - บัวบังใบ

๒๐ พฤศจิกายน ๕๒

วันนี้ได้เข้ารับการอบรมกับกศน. พระนครศรีอยุธยา เรื่องการจัดการประเมินผลโดยใช้เอ๊กเซลล์ ตอนแรกคิดว่าไม่ได้อบรม เพราะทางกศน. เลื่อนแต่เราไม่ทราบ จึงขอความกรุณาเป็นกรณีพิเศษ เลยมีผู้เข้าอบรมเพียง ๔ คน โดยผอ. กศน. เป็นวิทยากรให้ความรู้เอง  ดีใจที่ได้รับความรู้วันนี้ คงเป็นประโยชน์มากที่สุด ซึ่งรอคอยมานานแล้ว

เขียน 20 Nov 2009 @ 13:04 () แก้ไข 21 Feb 2010 @ 21:43, ()


ความเห็น (0)