อนุทิน 52169 - ณัฐพัชร์

อุณหภูมิ ๒๐ องศาของเมื่อคืนทำให้มิต้องเปิดแม้แต่พัดลม และทำให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นหลังจากที่ก่อนนอนได้อ่าน "ตามรอยชีวิตพุทธทาสภิกขุ"

ยามไหนก็ได้
ยามจะได้  ได้ให้เป็น  ไม่เป็นทุกข์
ยามจะเป็น  เป็นให้ถูก  ตามวิถี
ยามจะตาย  ตายให้เป็น  เห็นสุดดี
ถ้าอย่างนี้  ไม่มีทุกข์  ทุกวันเอยฯ

ได้ให้เป็น : อย่าได้เพื่อเอามาเป็นของกู
เป็นให้เป็น : อย่าเป็นด้วยรู้สึกยึดมั่นถือมั่น
ตายให้เป็น : ตายชนิดไม่ตายแต่กลับเป็นอยู่ตลอดกาล

----------------------------------
ตามรอยชีวิตพุทธทาสภิกขุ ธรรมสภา : สถาบันบันลือธรรม ๑/๔-๕ ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

เขียน 20 Nov 2009 @ 08:44 () แก้ไข 20 Nov 2009 @ 08:46, ()


ความเห็น (0)