อนุทิน 52162 - บัญชา ธนบุญสมบัติ

  ติดต่อ

ภาษาเมฆวันละคำ

พยับ [พะยับ] ว. ครึ้ม, มืดมัว, (ใช้แก่อากาศ) เช่น พยับฟ้า พยับฝน พยับเมฆ.

พยับแดด น. เงาแดด, แสงแดดกล้าที่ปรากฏในระยะไกลเป็นระยิบระยับลวงตา ทำให้เห็นเป็นน้ำเป็นต้น

พยับฝน น. ครึ้มฝน

พยับเมฆ 1  น. เมฆฝนตั้งเค้า

พยับหมอก 1  น. หมอกมืดครึ้ม

ที่มา : [พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, หน้า 757]

 

หมายเหตุผู้บันทึก

1) ประเด็นนี้เกิดจากการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเรื่องเมฆที่วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวลท่านหนึ่งบอกว่า เมฆลายปลาแมคเคอเรล ชนิด Altocumulus Undulatus เรียกว่า พยับเมฆ จึงลองมาตรวจสอบต่อ....คิดว่ายังไม่ตรงนัก

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)