อนุทิน 52145 - krutoiting

  ติดต่อ

การกำหนดเวลาไว้ 3 วันเสร็จ แต่ไม่เสร็จ ทำไมฉันใช้เวลาสรุปโครงงานนานจังเลย

น่าจะมาจากการเก็บงานที่ไม่เป็นระบบและการทำงานที่ล่าช้าของฉันเอง คราวต่อไปต้องทำไปควบคู่กับการสรุปวิเคราะห์เป็นระยะน่าจะดีกว่าแล้วพิมพ์เก็บเข้าไพล์แฟ้มงาน

และควรเวลาทบทวน เพราะวันนี้วิเคราะห์งานตามเป้าหมายแม้ผ่านทุกเป้าหมาย แต่ผิดพลาดการจัดทำรายงาน ไม่สมบรูณ์ดังใจเลย ให้ตายซิโรบิ้นนน

  เขียน:  

ความเห็น (0)