อนุทิน 52141 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • วันนี้มีปัญหาหลายอย่างให้ตามแก้ไข
    ผู้นำคือผู้ที่มีไหวพริบ   มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาโดยไม่หวั่นไหว
  • ตกเย็นประชุมครูลูกเสือเพื่อเตรียมเข้าค่าย...มีปัญหาเรื่องงบประมาณ
    ที่จ่ายให้ไม่เพียงพอ... หากเราเป็นฝ่ายบริหารเราจะยอมซื้อใจลูกน้อง
    ด้วยเงินไม่กี่พันบาท...มิประโยชน์อันใดในการยึด "หลักการ"  หากหลักการนั้น
    ไม่อยู่ใน "หลักใจ" ของผู้ใต้บังคับบัญชา
เขียน 19 Nov 2009 @ 22:22 ()


ความเห็น (0)