อนุทิน 52139 - อาทิตย์

อาทิตย์

การสนทนาวันนี้มีการตกผลึกทางความคิดในเชิงบวกเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกรูด  มีความเป็นไปได้ในเร็ววันนี้  มีการตอบรับเข้ามา 7 ชุมชน จาก 12  นายกเทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาลบางส่วนเห็นดีและให้การสนับสนุน

เขียน 19 Nov 2009 @ 22:01 ()


ความเห็น (0)