อนุทิน 52139 - อาทิตย์

  ติดต่อ

การสนทนาวันนี้มีการตกผลึกทางความคิดในเชิงบวกเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกรูด  มีความเป็นไปได้ในเร็ววันนี้  มีการตอบรับเข้ามา 7 ชุมชน จาก 12  นายกเทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาลบางส่วนเห็นดีและให้การสนับสนุน

  เขียน:  

ความเห็น (0)