อนุทิน 52136 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

  ติดต่อ

ไปห้วยทราย

เยี่ยมยายลี

ไตเสื่อมมากขึ้ น CR =3.2

บ่นว่า นน.ลด (แก BMI = 35)

แพทย์สั่งยา ibuprofen ให้แก่ ( CI)

ตรวจเยี่ยมไตวาย เพิ่ม อีก 2 ราย

ติดตามดูพระวิ.. HF CASE

ขากลับ ไปดู ตาบุดดี ที่ โนนจิก

  เขียน:  

ความเห็น (0)