อนุทิน 52136 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

ไปห้วยทราย

เยี่ยมยายลี

ไตเสื่อมมากขึ้ น CR =3.2

บ่นว่า นน.ลด (แก BMI = 35)

แพทย์สั่งยา ibuprofen ให้แก่ ( CI)

ตรวจเยี่ยมไตวาย เพิ่ม อีก 2 ราย

ติดตามดูพระวิ.. HF CASE

ขากลับ ไปดู ตาบุดดี ที่ โนนจิก

เขียน 19 Nov 2009 @ 21:36 ()


ความเห็น (0)