อนุทิน 52133 - บัวบังใบ

๑๙ พฤศจิกายน ๕๒

วันนี้ไปสอนเด็กตามปรกติ  ต้องเร่งงานหลายอย่าง เริ่มแรกต้องตรวจการบ้านเด็ก แจกบันทึกการอ่าน พร้อมกับทำแบบประเมิน เด็กบางห้องไม่ได้สอนต้องเว้นไป เพราะเด็กต้องไปเตรียมสถานที่กับครู ส่วนเราก็สอนเด็กชั้น ป.๖ ได้พอสมควร  เพราะ ป.๖ ก็ต้องลงไปช่วยงานบ้างเหมือนกัน เป็นห่วงการเรียนเด็กจริง  วันหนึ่งๆ มีกิจกรรมมากมาย

ที่ภาคภูมิใจวันนี้ก็มี ถึงแม้จะใช้เวลาเพียง ๑๕ - ๒๐ นาที่เท่านั้น นั่นก็คือเด็กแก๊งต่าง ๆ ที่พวกตั้งไว้  หาสมาชิกได้และเรียกเข้ารวมแก๊งได้สำเร็จทุกแก๊ง  ทุกคนตั้งใจฟังพี่ ๆ อ่านหนังสือนิทาน อย่างนี้ไม่เรียกว่าสำเร็จก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไร

เขียน 19 Nov 2009 @ 20:40 () แก้ไข 21 Feb 2010 @ 21:43, ()


ความเห็น (0)