อนุทิน 52125 - ไก่...กัญญา

วันนี้ มีการประชุมกิจกรรม MM Conference ของกรรมการดำเนินงานแพทย์อุบัติเหตุ โดย หน่วย EMS เป็นเจ้าภาพ มีคุณอรัญญา โคตรหลง น้องพยาบาลที่หน่วยรับผิดชอบนำเสนอข้อมูลผู้ป่วยกรณีศึกษา เรื่อง Mass Casualty and Blunt Injury ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางการดูแลรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บและหาโอกาสพัฒนาแต่ละขั้นตอน โดยมีน้องกิตติพงษ์ ช่วยเตรียมคอม ฯ และเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ พี่พนอ เป็นผู้กล่าวนำและดำเนินการช่วงอภิปราย ส่วนผู้เขียนมีหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและบันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้  เหตุการณ์ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ

เขียน 19 Nov 2009 @ 19:43 ()


ความเห็น (0)