อนุทิน #52122

  ติดต่อ

ผอ.ลิขิต เพชรผล
นายธีระพงษ์  โสดาศรี เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ เป็นวันแรก
  เขียน:  

ความเห็น (0)